Lielo pilsētu asociācija rod kopīgu valodu ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku


public. foto
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedru pārstāvji tikšanās laikā ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku pārrunāja virkni jautājumu, kas ietverti deklarācijā par Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. Īpaši tika aktualizēts jautājums par izglītības satura reformu, ieviešot kompetenču pieeju (Skola 2030), skolu tīkla optimizācijas plānu, pāreju uz valsts valodu izglītībā, pedagogu atalgojumu un citiem nozīmīgiem jautājumiem.

Asociācijas pārstāvjus interesēja jaunās izglītības un zinātnes ministres redzējums par plānoto izglītības satura reformas ieviešanu un šī brīža gatavību to ieviest. LLPA akcentēja, ka gatavībai jābūt gan attiecībā uz vidi, gan pedagogiem.

Kā būtisku aktuālo problēmu LLPA saredz tieši pedagogu trūkumu valstī. Arī lielās pilsētas izjūt pedagogu deficītu, turklāt ne tikai eksaktajā zinātnēs, bet arī humanitārajās. Nav pedagogu, kas varētu mācīt arī latviešu valodu.

Ļoti daudz brīvu vakanču ir pirmsskolas izglītības iestādēs (PII). Šis ir jautājums, kas jārisina valsts līmenī. LLPA akcentēja jau vairāku gadu garumā aktualizēto jautājumu par pirmsskolas pedagogu finansēšanu no valsts budžeta. Ministre šī jautājuma sakarā norādīja par iespējamību uzticēt pašvaldībām skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu 1. – 4. klašu skolēniem, tādējādi ieekonomējot valsts budžeta līdzekļus, kurus varētu novirzīt PII pedagogu atalgojuma segšanai.

Svarīgs jautājums par finansējumu pedagogu algām ir arī īpaši attiecībā uz 1. – 6.klases posmu. Šobrīd ir nepietiekams finansējums kvalitatīva mācību procesa īstenošanai sākumskolās, lai gan tas ir īpaši svarīgs posms izglītībā.

Lielās pilsētas kā svarīgu akcentēja arī jautājumu par vidusskolu kvalitātes kritērijiem. Ja tiek ieviests jauns izglītības saturs, tad šobrīd vēl nav skaidrs, pēc kādiem jauniem kritērijiem varēs vērtēt skolas.

Atbildot uz LLPA bažām par izglītības reformu gaitu, tikšanās laikā izglītības un zinātnes ministre uzsvēra, ka veicot skolu tīkla reformu, svarīgi ir ne tikai kvantitatīvie rādītāji, bet arī kvalitāte. Skolēnu plūsma nevarot būt vienīgais kritērijs, lai lemtu par skolas slēgšanu. Ministre plāno pārskatīt kvalitātes kritērijus.

Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors: “Gatavojoties tikšanās ar ministri, LLPA apkopoja būtiskākās problēmas, kas saistītas ar plānotajām vērienīgajām reformām Latvijas izglītības sistēmā. Ņemot vērā, ka pašlaik nav skaidrības par reformu ieviešanu, patlaban trūkst atbilžu uz daudziem būtiskiem jautājumiem. Šo tikšanos var raksturot kā iepazīšanās tikšanos, kam sekos nākamās. Ar gandarījumu vēlos uzsvērt, ka LLPA izdevās atrast kopīgu valodu ar ministri, lai ķertos klāt pie praktisku jautājumu risināšanas jau tuvākajā laikā."

Ilga Šuplinska, Izglītības un zinātnes ministre: “Pirmā tikšanās ar LLPA noritēja konstruktīvā gaisotnē. Mums izdevās pieskarties daudziem svarīgiem jautājumiem. Skolu tīkla optimizācija, pāreja uz mācībām valsts valodā, kā arī lielais skolotāju skaita trūkums, šie ir jautājumi, kuri jārisina iespējami strauji. Es aicināju LLPA, ne tikai kritizēt vai stāstīt savas problēmas, bet nākt ar konstruktīviem priekšlikumiem šo problēmu risināšanai. Esmu pārliecināta, ka mums izveidosies konstruktīva un produktīva sadarbība.”

Gan LLPA pārstāvji, gan arī I.Šuplinska atzina, ka būtu nepieciešams pārskatīt arī principu "nauda seko skolēnam”. Tikšanās noslēgumā tika panākta vienota izpratne par virkni problēmjautājumu, kā arī I.Šuplinska informēja par saviem plāniem apmeklēt Latvijas reģionus un izglītības iestādes tajās.

Par LPPA

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko kontaktu un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir 9 lielākās Latvijas pilsētas - Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera un Jēkabpils.

Jānis Cunskis
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  granulu katli