VNĪ: lēmumi par atbalstāmajiem objektiem UNESCO programmas ietvaros pieņemti caurspīdīgi, atklāti, rūpīgi izvērtējot ēku

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) "UNESCO Pasaules kultūras mantojuma "Rīgas vēsturiskais centrs" programmas ietvaros pērn veikusi ieguldījumus 4 miljonu eiro apmērā, sakārtojot 7 kultūrvēsturiski nozīmīgas, intensīvi apmeklētas valsts iestāžu ēkas, kurās atsevišķi elementi ir bīstamā tehniskā stāvoklī, radot apdraudējumu sabiedrības drošībai. Lēmumi par piešķirtā finansējuma izlietojumu pieņemti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar iespēju ieinteresētajām pusēm iepazīties un sniegt viedokli par atbalstītajiem objektiem, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Ēkās, kurās 2019. gadā veikti ieguldījumi tehniskā stāvokļa uzlabošanā, darbojas valsts pārvaldei būtiskas institūcijas, kuras tiek intensīvi apmeklētas – Ekonomikas ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Ministru kabinets, Finanšu ministrija, kā arī muzeji, kas rūpējas par valsts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu – Latvijas Mākslas muzejs, Rīgas kuģniecības un vēstures muzejs un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs.

VNĪ uztur aktuālu informāciju par visām uzņēmuma pārvaldībā esošajām ēkām, to tehnisko stāvokli, nolietojumu, īpašumtiesībām un atrašanos UNESCO teritorijā. Vērtējot VNĪ pārvaldībā esošās ēkas, kur primāri nepieciešams veikt ieguldījumus, tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā ēkas nolietojums %, objektu tehniskās apsekošanas atzinumi, defektu konstatācijas akti, informācija no ēku lietotājiem, kuri lūdz veikt ēkas sakārtošanas darbus, jo objekta degradētās pazīmes kavē sekmīgu ēku lietotāja darbu, kā arī “Domes lēmums par paaugstinātu NĪ nodokļa likmi” saistībā ar Rīgas domes noteikto degradētā objekta statusu, kas nozīmē papildu finansējumu valsts budžetā paaugstinātā nodokļa apmaksai. Lēmums par UNESCO programmas finansējuma izlietojumu tika pieņemšanas procesā skatīts Saeimā saistībā ar Likumu par valsts budžetu 2019. gadam, un Ministru kabinetā, izskatot Ministru kabineta 14.05.2019. rīkojumu Nr.226. Šajā procesā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

 “Ieguldījumu rezultātā novērsta bīstamība sabiedrībai, samazināts vidi degradējošo objektu skaits, samazināti nākotnes ieguldījumi objektu atjaunošanā un samazināts no valsts budžeta papildu nepieciešamā finansējuma apmērs paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai, netieši stimulējot atjaunoto muzeju un valsts iestāžu prestižu un apmeklētību. VNĪ sniedzis detalizētu vērtējumu par katra objekta tehnisko stāvokli. VNĪ ieskatā Valsts kontrolei, veicot visu VNĪ UNESCO teritorijā esošo objektu atkārtotu izvērtējumu, nebūtu iespējams iegūt citu secinājumu,” norāda R. Griškevičs.

UNESCO programma par “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanas pasākumu nodrošināšanu” sniegusi iespēju demonstrēt atbildīgu pieeju kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, rādot priekšzīmi un stimulējot privāto sektoru rīkoties līdzvērtīgi.

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums