Ministrs K.Gerhards: Latvija turpinās aktīvu darbu pārtikas duālās kvalitātes jautājumu risināšanai ES līmenī

Šī gada 9. maijā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās Višegradas valstu, Baltijas valstu un Balkānu valstu, kā arī Francijas lauksaimniecības ministru sanāksmē "Dynamic Visegrad for Europe", kas norisinājās Slovākijas pilsētā Stara Lesna. Tika aizvadītas divas ministru sesijas, kurās tika diskutēts par valstu nostāju saistībā ar "Bioeast" iniciatīvu un duālo pārtikas kvalitāti ES valstu vidū.

Ministru sanāksmes pirmās sesijas noslēgumā zemkopības ministrs K.Gerhards parakstīja Višegradas grupas Lauksaimniecības ministru kopīgo deklarāciju par “Bioeast” iniciatīvu. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt ES13 valstu darbību zinātnes jomā, uzlabot zinātnes atziņu ieviešanu un zināšanu apmaiņu, lai iesaistītos Eiropas pētniecības un inovāciju programmās, veicinātu bioekonomiku, izveidotu starp dalībvalstīm tīklu, sekmētu labākās pieredzes apmaiņu. Ministru sesijā tika pārstāvētas Latvijas intereses par Centrāleiropas un Austrumeiropas iniciatīvu uz zināšanām balstītu lauksaimniecību, akvakultūru un mežsaimniecību bioekonomikā.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāstrādā kopā, nosakot vienotus mērķus. Jo vairāk dalībvalstis pievienosies “Bioeast” iniciatīvai, jo lielāku kopējo ietekmi mēs spēsim radīt. Mēs – Latvija – varam būt nozīmīga šīs iniciatīvas daļa. Mums ir vairākas spēcīgas zinātniskās institūcijas, tajā skaitā Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”. Izmantojot šo zinātnes “spēku”, mēs varam kļūt par būtisku daļu no šīs iniciatīvas īstenošanas, lai arvien veicinātu uz zināšanām balstītas lauksaimniecības bioekonomikas attīstību kā Latvijā, tā arī visā Eiropā.

Savukārt otrajā ministru sesijā tika pausta Latvijas nostāja un pārrunāti aktuālie Eiropas Komisijas priekšlikumi un turpmākā rīcība par duālo pārtikas kvalitāti, kā arī nepieciešamību izstrādāt vienotu ES mēroga metodoloģiju pārtikas produktiem. Sesijās laikā dalībvalstu pārstāvji vienojās par turpmākajiem veicamajiem darbiem, kā arī pēc dalībvalstu veikto pārtikas produktu analīžu rezultātu saņemšanas veikt šo rezultātu vērtēšanu.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Visās ES valstīs jābūt identiskas kvalitātes produktiem, neatkarīgi no valsts, kur šie produkti tiek tirgoti. Tā ir absurda situācija, ka mūsdienās, kad ir pieejamas modernas ražošanas tehnoloģijas, lai ražotu identiskus produktus līdz pat vissīkākajam rādītājam, šīs iespējas tiek izmantotas pretējiem mērķiem. Proti, lai veidotu atšķirīgus produktus zem vienas produkta zīmes, kas tiek izmantota mārketingā, tajā pašā laika veidojot duālas kvalitātes produktus. Ikviens ES iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt identiskas kvalitātes produktus, neatkarīgi no tā, kurā valstī produkts tiek iegādāts. Tādēļ mēs turpināsim darbu pie tā, lai Eiropas Savienībā tiktu izveidoti normatīvi un rīcība, kas izbeigs šo negodīgo komercpraksi.”

Savukārt šī gada 8. maijā tika aizvadīta divpusējā ministru tikšanās ar Francijas lauksaimniecības ministru Didjē Gijomu, kuras ietvaros tika diskutēts par ES kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un budžetu. Sarunas laikā ministrs Kaspars Gerhards norādīja, ka gan Latvijai, gan visām trīs Baltijas valstīm ir kopīga nostāja saistībā ar ES tiešmaksājumu apmēra noteikšanu nākamajā periodā, jo līdz šim Latvija ir bijusi nevienlīdzīgā pozīcijā salīdzinājumā ar citām ES valstīm, saņemot ievērojami mazāku ES atbalstu. Francijas lauksaimniecības ministrs Didjē Gijoms norādīja, ka Francija atbalsta godīgu un vienlīdzīgu tiešmaksājumu noteikšanu jeb sadalījumu ES valstu vidū, vienlaikus uzsverot, ka tikpat būtiski ir strādāt pie šo tiešmaksājumu sadalīšanas aprēķina metodikas.

Papildu informācija par “Bioeast” iniciatīvu:

Latvija ir pirmā no Centrālās un Austrumeiropas ES valstīm (ES-13), kam ir apstiprināta nacionālā Bioekonomikas stratēģija – 2030.

Iniciatīvas mērķis ir sekmēt ES13 valstu darbību zinātnes jomā, izmantojot savu potenciālu un ES piedāvātās iespējas, uzlabot zinātnes atziņu ieviešanu un zināšanu apmaiņu, lai iesaistītos Eiropas pētniecības un inovāciju programmās, veicinātu bioekonomiku, izveidotu starp dalībvalstīm makroreģionālu tīklu, sekmētu labākās pieredzes apmaiņu, veicinātu informētību par bioekonomikas priekšrocībām.

2019. gada 8.-9. maijā iesaistīto valstu lauksaimniecības ministri Slovākijā sapulcēsies, lai paustu Centrālās un Austrumeiropas ES valstu vajadzības un parakstītu deklarāciju par “Bioeast” iniciatīvas turpmāko lomu, kas ir svarīgs instruments, attīstot Eiropas partnerību ilgtspējīgas ražības un agroekoloģiskās intensifikācijas jomā.

Papildu informācija par pārtikas duālo kvalitāti:

Jau 2017. gadā Slovākijas lauksaimniecības ministrs vērsās pie EK par pārtikas produktu dubultu kvalitāti un tajā pašā laikā iepazīstināja ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomi ar salīdzinošajiem testa rezultātiem pārtikai, kas iegādāta Slovākijā, Ungārijā un citās ES valstīs. Jautājums tika skatīts Višegradas grupas augsta līmeņa sanāksmēs, 2017. gadā tiekoties Polijā un Ungārijā.

2017. gada jūnijā augsta līmeņa forumā pārtikas piegādes ķēdes labākai darbībai tika panākta vienošanās, ka EK Kopīgais pētniecības centrs izstrādās saskaņotu testēšanas metodoloģiju.

2017. gada oktobrī Bratislavā augsta līmeņa sanāksmē tika panākta vienošanās, ka visi ES patērētāji ir vienlīdzīgi.

2018. gadā 13. septembrī tika noteikts, ka duālās kvalitātes produktu izvērtēšana notiks vairākos etapos un pirmais etaps būs produktu marķējuma informācijas salīdzināšana.

2019. gada janvārī Slovākija ar vairāku valstu atbalstu aicināja EK aktualizēt jautājumu par duālās kvalitātes standartiem un uzsākt ES mēroga testēšanu pēc vienotas metodoloģijas.

Pirmie testēšanas rezultāti, pārbaudot marķējumu, norāda, ka ir konstatētas neatbilstības. Ir uzsāktas sarunas ar industriju, lai noskaidrotu iemeslus. Latvija šobrīd gaida turpmāko informāciju un kopīgos ieteikumus, lai turpinātu iesākto darbu.

Zemkopības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Arhīvs

jūlijs 2020
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums