Jaunais mācību gads būs sarežģīts; pašvaldība darīs visu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai


Foto: Dmitrijs Suļžics/F64
Jaunajā mācību gadā Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gaida lieli izaicinājumi. Pirmskolas izglītības iestādēs jāsāk nodrošināt kompetenču pieejā balstīta izglītība, kā arī jāpaplašina latviešu valodas lietojums. Skolām šis gads jāizmanto, lai sagatavotos jaunajam izglītības saturam, jo tām kompetenču pieejā balstītas izglītības programmas būs jāsāk īstenot 2020./2012. mācību gadā, kā arī nepieciešams pilnveidot digitālās prasmes. Satraukumu pašvaldībā rada arī dažādi Izglītības un zinātnes ministrijas paziņojumi, piemēram, ka valsts nefinansēs 1.-4 klašu skolēnu ēdināšanu.

„Šis būs sarežģīts gads, jo neredzu Rīgai atbalstu no Izglītības un zinātnes ministrijas. Ir bijuši dažādi paziņojumi, bet nav skaidrības par finansējumu. Tomēr pašvaldība no savas puses ir izdarījusi visu, lai izglītības iestādes 2. septembrī varētu uzsākt mācības. Sagaidot jauno mācību gadu, remontdarbi veikti 50 skolās un 44 bērnudārzos,” sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

https://failiem.lv/u/k3jm966u

„Mums būs vēl daudz diskusiju par dažādiem jautājumiem. Nav pareizi sasaistīt pedagogu algu jautājumu tikai un vienīgi ar iestāžu optimizāciju, kā to dara ministrija. Tās ir divas dažādas lietas. Jau vairākus gadus Rīga cīnās par to, lai visi pirmsskolas pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību tiktu atzīti par pedagogiem un saņemtu algas no valsts. Mums ir jāceļ visu pedagogu prestižs, un tas attiecas gan uz atalgojumu, gan uz attieksmi, jo mums rūp, lai Rīgā būtu kvalitatīva izglītība,” uzsvēra Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.

„Jaunais mācību gads sāksies ar kompetenču izglītības īstenošanu pirmsskolās, un departaments sniegs atbalstu gan pedagogiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem, kuriem šis jaunais mācību saturs būs jāievieš. Šī vasara bija zīmīga ar vairāku Rīgas izglītības iestāžu reorganizāciju, un tās nebija tikai skolas, bet arī bērnudārzi, sporta skolas un interešu izglītības iestādes, kas reorganizācijas rezultātā varēs piedāvāt vēl plašāku nodarbību daudzveidību dažādās pilsētas apkaimēs. Vairākām galvaspilsētas skolām tika mainīts arī nosaukums un izglītības pakāpe. Kopīgi ar skolām mums jādomā par to, kā saglabāt un atjaunot pedagogu resursu iestādēs, kas pēdējos gados Rīgai ir nopietns izaicinājums”, norādīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Ivars Balamovskis.

Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības ieguvi, pašvaldība turpinās nodrošināt virkni atbalsta pasākumu gan pirmskolās, gan vispārizglītojošajās skolās, gan mākslas un mūzikas skolās, gan sporta skolās, gan interešu izglītības iestādēs.

Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 148 privātām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Līdzfinansējums tiek maksāts par aptuveni 7023 (jūlija dati) bērniem. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem šogad ir 246,19 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā šogad ir 187,59 eiro. Šobrīd ir noslēgti 709 (jūlija dati) līgumi arī ar privātiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – auklēm, kuras pieskata 1567 (jūlija dati) mazuļus, kamēr vieta pašvaldības pirmsskolā vēl nav nodrošināta. Šogad līdzfinansējums par vienu bērnu mēnesī ir 142,12 eiro. Rīgas pašvaldības līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā ir vairāk nekā 19,8 miljoni eiro.

Pēdējo gadu laikā īpaši tiek sekmēta jaunu pirmsskolu grupu atvēršana ar latviešu valodas izglītības programmu. Mainot grupu proporcionālo dalījumu pēc mācību valodas, 72 iestādēs būs pirmsskolas grupas ar izglītības programmu latviešu valodā, 39 iestādēs ar izglītības programmu gan latviešu gan mazākumtautību valodā un 35 iestādēs ar izglītības programmu mazākumtautību valodā.

Tāpat kā līdz šim Rīgas skolu skolēniem ir pieejams sabiedriskais transports bez maksas. Arī šajā mācību gadā Rīgas skolu 5. - 12. klašu skolēniem būs pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. 2019. gadā tam atvēlēti vairāk nekā 14 miljoni eiro. 1.- 4. klašu skolēniem brīvpusdienas līdz šim finansēja valsts.

Tiek turpināti informācijas tehnoloģiju tīklu modernizācijas darbi ar mērķi sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildu tīkla pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem, kā arī bezvadu interneta punktu ierīkošanai atvēlēti 209 380 eiro.

Mācību līdzekļu iegādei Rīgas pašvaldība atvēlējusi 636 650 eiro lielu finansējumu.

Šajā mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā „Sporto visa klase” pieteikušās jau 49 klases no 21 Rīgas pašvaldības skolas.

Rīgas skolu vajadzībām, braucieniem uz konkursiem, sacensībām utml. „Rīgas satiksme” atvēlējusi 41 autobusu.

Jaunajā mācību gadā tiks atvērtas arī jaunas, līdz šim konkrētās iestādēs nebijušas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas: diksilenda ansamblis, improvizācijas teātra studija, kaligrāfijas programma, arfas, kontrabasa spēles programmas u.c.

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu šovasar organizētas 278 dienas un diennakts nometnes, kuras apmeklēja vairāk nekā 11 530 dalībnieku. Lielākie nometņu rīkotāji tradicionāli ir pašvaldības izglītības iestādes, kuras organizēja 237 nometnes. Vienlaikus konkursa ietvaros atbalstīta 41 nevalstisko organizāciju rīkotā nometne. Kopējais pašvaldības finansējums nometnēm šogad pārsniedz 550 000 eiro.

Līdztekus nometnēm tiek finansētas NVO rīkotās brīvā laika aktivitātes. Atbalstītie 18 projekti šovasar piedāvāja aktivitātes 3 000 bērniem un jauniešiem dažādās pilsētas apkaimēs, tam tika atvēlēti nedaudz vairāk kā 65 000 eiro. Arī šovasar tika nodrošināts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums vairāk kā 116 000 eiro apmērā, lai rastu iespēju 315 jauniešiem strādāt pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās NVA programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros.

Rīgas pašvaldība nodrošina izglītības iestāžu darbiniekiem, tajā skaitā pirmsskolas pedagogu palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem atlaides sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Šobrīd pašvaldība nodrošinājusi veselības apdrošināšanas polises Rīgas skolu pedagogiem, pirmsskolu pedagogiem un pedagogu palīgiem.

2019. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku remontdarbos ieguldīti kopumā 10,9 miljoni eiro. Skolās (Friča Brīvzemnieka pamatskolā, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, Rīgas Hanzas vidusskolā, Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Rīgas 64. vidusskolā, Rīgas 19. vidusskolā, Rīgas Čiekurkalna pamatskolā un Rīgas Juglas vidusskolā) dažāda veida remontdarbos kopumā izlietoti aptuveni 3 miljoni eiro.

Atjaunotas sporta zāles Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolai un Rīgas 93. vidusskolai, kas kopumā izmaksāja 470 eiro. Savukārt sporta laukumu izbūvē (Rīgas Imantas vidusskolas lietojumā esošajā teritorijā Kurzemes prospektā 158, Friča Brīvzemnieka pamatskolā, Rīgas 86. vidusskolā, kā arī mazajos sporta laukumos pie Rīgas 71. vidusskolas, Rīgas 46. vidusskolas un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas) kopumā tiks ieguldīti 4,9 miljoni eiro.

Piecās skolās (Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 75. vidusskolā, Rīgas 80. vidusskolā, Rīgas Teikas vidusskolā un Rīgas Franču licejā) par 550 tūkstošiem eiro atjaunotas ģērbtuves un garderobes telpas.

Ar ERAF finansējumu turpinās jauno laboratoriju korpusu celtniecība pie Rīgas Angļu ģimnāzijas Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas. Tiem jābūt pabeigtiem 2020. gada 1. septembrī.

Jaunu pirmsskolu grupu izveidei šogad atvēti 0,6 miljoni eiro, bērnudārzu rotaļlaukumu atjaunošanai izlietoti 0,2 miljoni eiro, kā arī izremontētas 17 grupu telpās un 12 grupu telpās nomainīts grīdas segums, atjaunotas 8 kāpņu telpas un 7 sporta/aktu zāles.

Virknē izglītības iestāžu vēl turpinās remontdarbi, kas saistīti ar teritoriju labiekārtošanu, fasāžu siltināšanu, nožogojuma uzstādīšanu un apgaismojuma ierīkošanu, bet tie neietekmēs mācību procesu.

Rīgā šajā mācību gadā darbosies 146 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes un 82 pirmsskolas izglītības grupas pie 12 vispārizglītojošajām skolām, 4 speciālajām skolām un viena interešu centra. Kopskaitā pirmsskolu grupās būs vieta apmēram 26 100 bērniem. Pirmsskolās strādās ap 3500 pedagogiem.

2019./2020. mācību gadā darbosies 109 vispārizglītojošās skolas, un tās, līdzīgi kā pērn, apmeklēs ap 69000 (provizoriski) skolēnu, no kuriem apmēram 6725 (provizoriski) būs pirmklasnieki. Skolās strādās ap 7000 pedagogi.

Šogad mācības 9 Rīgas mūzikas un mākslas skolās profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītībā apgūs vairāk nekā 4300 audzēkņu, strādās ap 515 pedagogi.

Jaunajā mācību gadā 10 Rīgas pašvaldības dibinātajās sporta skolās izglītības programmas apgūs ap 8500 audzēkņi. Sporta skolās strādās 380 pedagogi/treneri.

2019./2020. mācību gadā Rīgas pašvaldības dibinātajos astoņos bērnu un jauniešu centros dažādas interešu izglītības programmas apgūs ap 25 000 audzēkņi, strādās vairāk nekā 650 pedagogi. Pulciņu nodarbības bērniem tuvu dzīves vai mācību vietai nodrošinās arī Rīgas vispārējās izglītības iestādes.

Rīgas pašvaldība ir apņēmības pilna, neskatoties uz visiem izaicinājumiem, nodrošināt sekmīgu visu izglītības iestāžu darbu.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Arhīvs

augusts 2020
P O T C P S Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 1516
17181920212223
24252627282930
31      

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums